Hallaryd Fiber

För en ljusare framtid!

Styrelse för Hallaryd Fiber Ekonomisk förening:

Ordförande

Henrik Haraldsson

010-4026236

Vice Ordförande

Kenneth Ågren

070-5926418

Kassör

Åsa Dahlström

0733-260113

Sekreterare

Björn Hagström

 

Ledamöter

Ken Ruter

0733-194234

 

Göran Persson

0733-223283

 

Lars Lundbäck

070-9401517

Suppleanter

Johan Åkesson

070-2180550

 

 

 

 

 

 

Tidigare abetsgruppen för bildande av föreningen

Göran Persson, Hägdabygd

Henrik Haraldsson, Brännhult

Ingrid Åkesson, Hårhult

Johan Åkesson, Hårhult

Ken Ruter, Torsholma

Kenneth Ågren, Kruseböke

Lars Lundbäck, Sjuhult

Matilda Karlsson, Sjuhult

Åsa Dahlström, Ulvberga

 

Copyright © 2012-2016 Hallaryd Fiber