Hallaryd Fiber

För en ljusare framtid!

Styrelse för Hallaryd Fiber Ekonomisk förening:

Ordförande

Henrik Haraldsson

010-4026236

Vice Ordförande

Kenneth Ågren

070-5926418

Kassör

Åsa Dahlström

0733-260113

Sekreterare

Björn Hagström


Ledamöter

Per Simonsson

0470-70080


Benny andersson

070-6486340


Lars Lundbäck

070-9401517

Suppleanter

Johan Åkesson

070-2180550Tidigare abetsgruppen för bildande av föreningen

Göran Persson, Hägdabygd

Henrik Haraldsson, Brännhult

Ingrid Åkesson, Hårhult

Johan Åkesson, Hårhult

Ken Ruter, Torsholma

Kenneth Ågren, Kruseböke

Lars Lundbäck, Sjuhult

Matilda Karlsson, Sjuhult

Åsa Dahlström, Ulvberga


Copyright © 2012-2016 Hallaryd Fiber