Hallaryd Fiber

För en ljusare framtid!

Beviljade bidrag

Oktober 2013 PTS och Jordbruksverket (EU) har beviljat våra ansökningar med full belopp.

Beviljade bidrag till Arbetsgruppen

Sökta bidrag

Landsbygdsstöd för omgång 1 - 2013Q1

2013-02-05 lämnade våra 4 föreningar in bidragsansökan för bredbandsstöd. Ansökan omfattar samtliga fastigheter som anmält sig för full anslutning, 138 stycken. Totalt söker föreningarna bidrag för 65 km grävning.


Det är högst osannolikt att vi får fullt bidrag då bidragen snart är slut. Vi kommer då att ansöka i höst då det förmodligen kommer mer anslag.


Här är en översikt hur Hallaryds socken är fördelad på respektive förening. Karta.

Här är de sträckningar som respektive förening sökt för:

         Väst, Nord, Öst, Syd


Copyright © 2012-2016 Hallaryd Fiber