Hallaryd Fiber

För en ljusare framtid!

Tidplan/Status:

Februarid 2014 - Preliminärt - Grävning påbörjas i östra delen. Beror på hur vintern tar/artar sig. Tidigare än planerat


6/4 - Östra delen påbörjad. Ca 10km av 65km klara. Väntar på besked från Trafikverket för Hallaryd/Killeberg-vägen.

8/4 - Inventering gjord med Trafikverket/Väghållaren för samtliga trafikverksvägar i Hallayd.

20/4 - Länsstyrelsen har get samråd för en. mindre del i östra  delen (Kruseböke/Lindås)

24/4 - Vägverket har gett oss grävtillstånd och TA-plan är godkänd för alla 4 föreningarna.
Status visas i fortsättningen på hem-sidan.

Arbetsgång preliminärt:

1. Möte med Länsstyrelsen för att diskutera bidragsansökan (klart 9/1)

2. Ta fram underlag för bidragsansökan (påbörjat, inga fler anslutningar för denna bidragsomgång)

3. Skicka in bidragsansökningar slutet januari (klart 5/2)

4. Bidrag beviljas mitten av mars, senast

5. Anpassa grävplanen efter bidragens storlek

6. Begär in offerter för grävning, april. Upphandla.

7. Påbörja grävning mars 2014

Copyright © 2012-2016 Hallaryd Fiber